Bolloheide

Authentiek natuurgebied waar het puur genieten is
De Bolloheide is een circa 13 ha groot gebied dat voornamelijk bestaat uit heide en bos.

De Bolloheide is een uniek en vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Aarschot uitstrekte. Geologisch maakt ze nog deel uit van het 'Land van Keerbergen', grenzend aan het 'Het Land van Heist' (Hazebergen).

De stuifzandrug langs de Dijle en de Demer is grotendeels bebost met grove den en voor het overgrote deel verkaveld tot villawijken. Onbebouwde relicten met de vroegere droge, schrale vegetatie zijn erg schaars en liggen bovendien her en der verspreid. Toch blijft één en ander zeer de moeite waard!

Stratenplan